Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Đây cũng là loại bản đồ quan trọng của đất đai và Bất động sản nói chung.

Bản đồ này thường có các ô hình chữ nhật, và mỗi ô quy định mục đích sử dụng đất (hay loại đất) của ô đó.

Có khoảng 50 loại đất, trong đó Đất rừng, sông suối, nông nghiệp là các loại đất nguyên thủy, nghĩa là chưa từng được chuyển đổi. Các loại đất khác là chuyển đối từ đất này lên.

Thửa đất trong bản đồ địa chính, áp quy hoạch lên sẽ cho biết thửa đất đó có quy hoạch gì. Chính vì thế, có những thửa đất có nhiều loại đất tùy vào quy hoạch áp lên là gì.

Đó là lý do tại sao khi đi mua đất thì phải kiểm tra quy hoạch. Vì trong sổ đỏ có ghi loại đất nhưng đó là ghi thời điểm làm sổ, còn thời điểm hiện tại, quy hoạch là gì thì phải kiểm tra mới biết.

Về quy hoạch, thì thường chúng ta nghe nói đến Quy hoạch 1/2000, đây là QH do nhà nước duyệt. Khi kiểm tra quy hoạch thì thường là kiểm tra QH 1/2000 này.

Ngoài Quy hoạch sử dụng đất, thì có một loại quy hoạch khác mà nhiều người quan tâm là Quy hoạch xây dựng, trong đó mô tả được xây bao nhiêu tầng, mật độ, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi xây dựng.

KIỂM TRA QUY HOẠCH NHƯ THẾ NÀO?

Muốn kiểm tra quy hoạch, đầu tiên cần xác định được thửa đất nào cần kiểm tra quy hoạch. Việc tìm kiếm thửa đất thì theo cách tìm ở bản đồ địa chính, nghĩa là tìm theo số tờ, số thửa hoặc tìm theo tọa độ góc ranh.

Sau khi đã tìm được thửa đất, hoặc vị trí cần kiểm tra quy hoạch, thì chỉ việc áp bản đồ quy hoạch xuống xem ngay vị trí đó có quy hoạch là gì.

Hiện nay, trang dnailist kiểm tra quy hoạch thông qua tìm số tờ số thửa, còn trang quy hoạch của Sài gòn thì tìm theo tọa độ góc ranh là chính. Tuy nhiên không hề dễ dàng.

Ở Sài gòn, với các sổ đỏ không có tọa độ góc ranh, thì đại khái là bạn đang gặp khó rồi đó.

–Duc Le–

Bình Luận

Compare listings

So sánh