Khởi động dự án cao tốc Bắc – Nam 55.000 tỷ gồm 6 – 10 làn xe

20170405190410 cao toc bac nam

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, trên cơ sở đệ trình của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã và đang khẩn trương chuẩn bị các phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam có khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc như nghị quyết trước đó của Trung ương Đảng, Chính phủ quyết tâm thực hiện đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đối tác công – tư (PPP), với tinh thần quyết liệt, minh bạch, không lãng phí, tham nhũng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam
Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành phố

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Bắc – Nam thành 6 – 10 làn xe cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước; đồng thời thực hiện cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch.

Về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Thủ tướng yêu cầu thực hiện giải phóng mặt bằng toàn tuyến các đoạn sẽ được tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 theo quy mô quy hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng cũng đồng ý phương án Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án; giao Bộ Giao thông Vận tải lập lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng ý chỉ định thầu tư vấn lập dự án và tư vấn thiết kế theo quy định; Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp vào cơ chế, chính sách đầu tư chung để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội. Việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh tranh, trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được duyệt.

Còn Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tư vấn chủ động lập các dự án đầu tư thành phần để triển khai xây dựng ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn tuyến.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư dự án dựa trên tinh thần chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, song cần tạo động lực thu hút đầu tư, trình Chính phủ quyết định; đồng thời đưa vào nội dung tờ trình Quốc hội xin quyết định chủ trương đầu tư đối với các cơ chế vượt thẩm quyền của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định dự án theo đúng quy định.

Theo phương án của Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành phố đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,7%) và nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng.

Còn theo quy hoạch đường cao tốc đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, định hướng đến 2030, Việt Nam sẽ có trên 6.400 km đường cao tốc, trong đó cao tốc Bắc – Nam được quy hoạch hai tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083 km, bao gồm tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông với tổng chiều dài 1.814 km và tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây với tổng chiều dài 1.269 km.

(Theo Vneconomy)
Facebook Comments

Bình Luận

5 × 4 =

Compare listings

So sánh
Call Now Button